Hatar du att städa? Vi ääälskar det!

Priser 

Pris och betalning

Betalning ska ske senast tio (10) dagar för privatpersoner och senast tio (10) dagar för företag från det att fakturan utfärdats. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt lag med 11 % ränta per månad. I det fall leverantören tillhandahåller arbetsmaterial påförs denna kostnad fakturan. Vid utebliven betalning överlåts ärendet till Visma Collectors AB. 

Pris per timme: 180 sek/timme. Inga fler kostnader tillkommer. 

Priserna är efter RUT-avdrags inkl. moms. Om RUT-avdrag ej beviljas debiteras ni hela avgiften, d.v.s. beloppet X 2. Priserna är inkl. moms.

Avbeställning (av ett engångsengagemang alt. ett tjänstetillfälle inom ramen för ett abonnemang)

Kunden kan utan kostnad avboka städningen maximalt 1 gång per halvår. Avbokningar därutöver kan göras men då utgår full betalning* för städningen (även om den inte utförs). Detta gäller alla avbokningar oberoende av orsak efter den första avbokningen. 

Önskar ni göra ändringar eller ändra städ tid skall det ske skriftligen eller via mail en vecka i förväg. I annat fall debiteras fullt pris.

 *Full betalning innebär 360 kr per timme 

Skatteverket ser mycket allvarligt på om CleanJouren ansöker om skatteavdrag i en kunds namn på ett arbete som ej utförts och de tillåter inte skatteavdrag på avbokade tillfällen. Att skatteavdraget inte får appliceras gäller självklart på samtliga tillfällen där ingen städning utförs hos kunden pga. avbokning eller annan orsak som t.ex. utelåsning där kunden inte gjort en korrekt avbokning eller inte lämnat sitt hem tillgängligt enligt de regler parterna har kommit överens om. 

Fakturering

Fakturering sker 1 gång i månaden, och görs månaden efter respektive städmånad. Fakturan skickas via e-post om inget annat avtalats. Eventuella invändningar mot fakturan ska göras senast samma dag som förfallodatumet på fakturan för att de ska beaktas.